Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK

Storebrand Sverige Småbolag Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden inom olika branscher. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilres

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Carnegie Small Cap Return Index 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-05-31)

2 815 MSEK

Fondens startdatum

2020-10-08

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0014808382

PPM

Nej

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-06-20)

118,5756 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Andreas Poole

Per 2024-05-31

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEBoliden AB
SEIndutrade AB
SETrelleborg AB Class B
SEAB Sagax Class B
SEBeijer Ref AB Class B
SEL E Lundbergforetagen AB Class B
SEAAK AB
SEFastighets AB Balder Class B
SESkanska AB Class B
SEHolmen AB Class B

Totalt: 344 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Industi
Fastigheter
Hälsovård
Material
Finans
Sällanköpsvaror
Informationsteknik
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag
Medelstora värdebolag

99,92% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2024-01-18

Manager

Andreas Poole
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I april föll fonden med -0,64 procent, medan jämförelseindexet föll med -0,7 procent. Hittills i år har fonden stigit med 4,67 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 5,49 procent.

Makrokommentar

Svenska aktier mätt med OMXS30GI steg med över 2 procent i april. Detta var den tredje månaden i rad med stigande aktiekurser och ännu en historisk högstanivå nåddes. Den svenska aktiemarknaden påverkades därmed relativt lite av den lilla korrektionen för den globala aktiemarknaden. Framför allt aktier inom hälsa steg medan finans- och fastighetsaktier föll. Fortsatt fall för den svenska kronan bidrog också positivt för bolag med intjäning i utlandet.

Framtidsutsikter

Vi förväntar oss att den svenska aktiemarknaden kommer att följa utvecklingen för globala aktier framöver. Sentimentet kring globala aktier är positivt och efter en så lång period med uppgångar är marknaderna mer sårbara för bakslag och korrigeringar.