Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand High Yield Företagsobligation A SEK

Storebrand High Yield Företagsobligation investerar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet, High Yield, i Norden med tyngdpunkt på Sverige, men kan även placera i emittenter utanför Norden och i viss mån i företagsobligationer med högre kreditvärdighet (Investment Grade). Fokus kommer att ligga på BB rating eller motsvarande och de som saknar officiell rating, snarare än B, vilket ger en relativt konservativ kreditrisk. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med sto

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-05-31)

4 185 MSEK

Fondens startdatum

2020-06-11

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0013877263

PPM

Nej

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-06-20)

118,9721 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell, Stefan Wigstrand

Per 2024-05-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
FX forward_EUR/SEK_NDA-HEL_20240902 Sold
SESweden (Kingdom Of) 0%
SEPandox AB (publ) 0%
Cash SEK
USMillicom International Cellular SA 6.96%
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y -CASTSS PERP 12/26 NDA Receive
SESkanska Financial Services AB 5.01%
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y -CASTSS PERP 12/26 NDA Pay
DKJyske Bank AS 7%

Totalt: 180 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Kommunikationstjänster

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Små värdebolag

0,14% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

B

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-
Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2024-01-18

Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Stefan Wigstrand
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2023. Tidigare över 25 års erfarenhet av den nordiska kreditmarknaden där han förvaltat flera olika typer av kreditmandat. Tidigare Case Asset Management, portföljförvaltare 6 år. Dessförinnan förvaltning på Skandia och Nexum samt med kreditanalys på Öhman.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I april steg fonden med 1,10 procent och hittills i år har fonden stigit med 3,36procent.

Makrokommentar

Efter en stark utveckling under första kvartalet stängde europeiska kreditspreadar bredare under april. I den nordiska marknaden fortsatte däremot krediter att gå starkt som följd av ett begränsat utbud i primärmarknaden i kombination med motiverade köpare. Trots den starka utvecklingen för krediter under början på året är den löpande förräntningen fortsatt hög i den nordiska kreditmarknaden då kupongavkastningen oftast är knuten till Stibor. I takt med att centralbankerna sänker styrräntorna kommer nivåerna successivt att falla tillbaka vilket man bör ta i beaktande när man gör avkastningsprognoser. För fondens förväntade avkastning är det positivt ju längre korträntorna befinner sig på nuvarande nivåer, så länge bara låntagarna klarar av att betala räntorna. Hittills visar konkursstatistiken inte på några alarmerande trender i Sverige, det är främst mindre företag som har problem. Att räntekänsligheten är förhöjd i Sverige med lägre vinstnivåer som följd är också välkänt. Sammantaget ser förutsättningarna alltså goda ut för fondens utveckling de närmaste tolv månaderna.

Framtidsutsikter

Avkastningen påverkades positivt av att Intrums obligationer återhämtade sig efter den dramatiska nedgången under förra månaden. Aktiviteten i månaden var betydligt lugnare jämfört med första kvartalet. I primärmarknaden investerade fonden i seniora obligationer utgivna av färjerederiet Color Group, leklandsoperatören Jumpyard samt senior obligationer utgivna av telekombolaget TDC Net. I andrahandsmarknaden köpte fonden seniora obligationer utgivna av fastighetsbolagen Genova och Corem samt i byggbolaget Peab. Vidare sålde fonden seniora obligationer utgivna av skogsbolaget Billerud, fastighetsutvecklaren Bonava, biltillverkaren Volvo Cars samt efterställda obligationer i nischbanken Resurs. Fonden sålde även hela sitt innehav av säkerställda obligationer i IT–återförsäljaren Foxway.