Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Global Företagsobligation A SEK

Storebrand Global Företagsobligation är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Den genomsnittliga durationen ligger i normalfallet på mellan fyra och sex år. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg SEK

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

4 445 MSEK

Fondens startdatum

2018-05-14

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0010831578

PPM

Ja, 126268

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

99,0935 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Søren Christensen

Per 2023-10-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
FX swap_EUR/SEK_NDA-HEL_20240220 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20231127 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20231121 Sold
US2 Year Treasury Note Future Dec 23
US10 Year Treasury Note Future Dec 23
DEEuro Schatz Future Dec 23
US5 Year Treasury Note Future Dec 23
USUltra 10 Year US Treasury Note Future Dec 23
DEEuro Bobl Future Dec 23

Totalt: 235 innehav

Visa komplett portfölj

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Manager

Søren Christensen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2007. MSc i Finance, Handelshögskolan Århus.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober föll fonden med 0,23 procent, medan jämförelseindexet föll med 0,15 procent. Hittills i år har fonden stigit med 1,30 procent och jämförelseindex med 1,16 procent. Fondens portfölj innehåller 188 olika obligationer fördelat mellan 130 emittenter medan dess jämförelseindex består av 2541 olika obligationer fördelat mellan 488 emittenter. Fondens viktade löptid är 4,94 år, medan motsvarande siffra för jämförelseindexet är 4,7 år. Portföljens genomsnittliga numeriska rating är 7,06 (A-/BBB+) medan jämförelseindexets rating är 7,27 (A-/BBB+). Fonden är fossilfri och portföljen är därför underviktad inom sektorerna samhällsnyttiga tjänster och energi med 0 % av fondens innehav jämfört 7,26 % för fondens jämförelseindex. Sektorn med störst andel av fondens innehav är finansbolag med 56,12 %. Finansbolag utgör 53,0% av fondens jämförelseindex. De tre största emittenterna i portföljen är Banque Federative du Credit Mu (2,96 %), Verizon Communications Inc (2,67 %), och Bank of America Corp (2,47 %). De tre största avvikelserna jämfört med jämförelseindex är Nationwide Building Society (1,36 %), Verizon Communications Inc (1,35 %), och Banque Federative du Credit Mu (1,27 %)

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm