Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Emerging Markets Plus A SEK

Storebrand Emerging Markets Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på tillväxtmarknaderna. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI EM NR USD

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

16 121 MSEK

Fondens startdatum

2016-06-01

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0008129969

PPM

Ja, 429316

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

185,0511 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Henrik Wold Nilsen

Per 2023-10-31

Region

Asien
Sydamerika
Europa
Afrika
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Övrigt

Räntebärande instrument

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
KRSamsung Electronics Co Ltd
CNAlibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
CNMeituan Class B
INInfosys Ltd
CNChina Construction Bank Corp Class H
INICICI Bank Ltd
CNPDD Holdings Inc ADR
CNNetEase Inc Ordinary Shares
INHDFC Bank Ltd

Totalt: 671 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Informationsteknik
Finans
Sällanköpsvaror
Industi
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Hälsovård
Sammhällsservice
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

97,17% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Manager

Henrik Wold Nilsen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2010. Post Doc vid universitetet i Freiburg. Doktorsgrad i fysik vid universitetet i Freiburg.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober föll fonden med 1,11 procent, medan jämförelseindexet föll med 1,16 procent. Hittills i år har fonden stigit med 6,78 procent och jämförelseindex med 4,94 procent.

Makrokommentar

Aktiemarknaderna på emerging markets föll med nästan 4 procent och därmed lite mer än industriländerna i oktober. Aktiemarknaderna i Kina fortsätter att utvecklas svagt trots att oron kring ekonomin avtagit och makrotalen förbättrats något.

Framtidsutsikter

Mycket tal om stimulanser under lång tid har inte visat sig i talen men kan ha dämpat ytterligare fall efter problemen inom fastighetssektorn.

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm