Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SPP Mix 100

SPP Mix 100 är en global aktivt förvaltad aktiefond som normalt investerar 25 % på svenska aktiemarknaden och 75 % på de utländska aktiemarknaderna inklusive tillväxtmarknader. Fonden har i övrigt ingen fast fördelning mellan olika geografiska marknader eller branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

843 MSEK

Fondens startdatum

2015-09-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0007279781

PPM

Nej

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

215,6823 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Tore Jørgen Rye

Per 2023-10-31

Region

Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand Global All Countries A SEK
SEStorebrand USA A SEK
SEStorebrand Global Plus A SEK
SEStorebrand Sverige A SEK
SEStorebrand Sverige Plus A SEK
SEStorebrand Europa A SEK
SEStorebrand Emerging Markets A SEK
SEStorebrand Emerging Markets Plus A SEK
SEStorebrand Sverige Småbolag Plus A SEK
SEStorebrand Global Multifactor A SEK

Totalt: 16 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Industi
Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

98,38% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Manager

Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior- konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober tappade SPP Mix 100 1,83 procent. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med 1,12 procent. Hittills under 2023 har SPP Mix 100 stigit med 6,43 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 11,25 procent. I oktober tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) 3,8 procent. Globala aktier föll med 0,6 procent medan aktier i tillväxtregioner föll med 3,9 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,31 procent, svenska statsobligationer steg med 0,32 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,66 procent. I SPP Mix 100 har vi under hela året varit fullinvesterade i aktier. Fondens underavkastning om hela 4 procent jämfört med jämförelseindex beror på fondens innehav i underfonder som utvecklats betydligt svagare än jämförelseindex. De fonder som ingår i Storebrand Fonder Sveriges fonduniversum har under 2023 genomgående utvecklats svagare än sina respektive jämförelseindex som inte är fossilfria. Dessutom har så kallade lösningsfonder (Storebrand Global Solutions, Delphi Green Trends) som sagt haft ett utmanande år då tillväxtbolag påverkats negativt av ränteuppgången.

Makrokommentar

Det finns en eftersläpning innan effekterna av räntehöjningar och penningpolitiska åtstramningar får fullt genomslag. När stater, företag och hushåll lägger om sina lån med högre lånekostnader som följd kommer det att minska på deras överskott, marginaler och köpkraft. Detta kommer i sin tur att dämpa den ekonomiska aktiviteten och slutligen även inflationen. Även om oron för en recession har avtagit innebär det inte att risken för en recession är över. Det vi ser nu är en förlängning av en konjunkturcykel snarare än en så kallad ”no landing” med rekordlåg arbetslöshet under lång tid. Ofta krävs det dessutom en katalysator för att utlösa en faktiskt recession och historiskt sett brukar en sådan vara en chock som drabbar ekonomin och utlöser en negativ spiral. I den sencykliska fasen är ekonomin dessutom mindre motståndskraftig än tidigt i konjunkturcykeln.

Framtidsutsikter

Vi är fortsatt fullinvesterade i aktier i början av november. Fonden har en mindre övervikt inom svenska aktier och aktier i tillväxtregioner (EM) på bekostnad av globala aktier (DM).

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm