Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Grön Obligation A SEK

Storebrand Grön Obligation är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi eller cannabis. Fonden exkluderar hela energisektorn (sektor 10 utvinning av kol, olja, gas) och bolag vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 9 av 10 staplar

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

8 894 MSEK

Fondens startdatum

2015-03-02

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0006763967

PPM

Ja, 721506

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

103,1564 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2023-10-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
Sw 2Yr Stds Fut Dec23
Swedish 5Yr Fut Dec23
Sw 5Yr Stds Fut Dec23
FINordea Bank ABP 3.78%
NOSparebanken Vest Boligkreditt AS 4.09%
SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 Pay
SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 Receive
NOSparebank 1 Boligkreditt AS 4.76%
SEEllevio AB 4.53%

Totalt: 171 innehav

Visa komplett portfölj

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 9 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen *
Fossila bränslen *
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

*Särskilda regler gäller för Storebrand Grön Obligation där hela sektor 10 (kol, olja, gas) exkluderas. Utöver det tas bolag bort vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen i övriga sektorer. Skälet till de särskilda reglerna är att gröna obligationer bland annat ska ha möjlighet att skapa förändring i utmanande branscher

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Manager

Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare

Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I september steg fonden med 0,73 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,66 procent. Hittills i år har fonden stigit med 3,49 procent och jämförelseindex med 2,02 procent. Den debatterade amerikanska 10-åriga statsobligationen fortsatte sin resa norrut och handlade om än väldigt kort över 5 procent för att sedan avsluta månaden på 4,93 procent. Detta var en bidragande orsak till att oktober likt september avslutades med brantare räntekurvor. Dock med en väsentlig skillnad, de svenska räntorna steg ej utan föll något under oktober månad. Hållbara obligationer fortsätter visa styrka och hittills i år är andelen emissioner cirka 35 procent av den totala corporate bond marknaden. Den 23 oktober klubbades EU green bond standards igenom som skall börja gälla från slutet av 2024. Detta skall gälla som en "best practice" men givet att ”use of procceds” skall vara förenlig med EU taxonomin och att de nordiska bolagen än så länge rapporterar en låg taxonomi förenlighet så kan det vara svårt att tillämpa EU green bond standards för många bolag. Den totala räntedurationen är neutral (som index).

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm