Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Global Low Volatility A SEK

Storebrand Global Low Volatility är en global aktiefond som i sina placeringar söker att ge mindre kurssvängningar än marknaden fonden investerar på. Fonden eftersträvar att ha en bra spridning mellan branscher/regioner. Fonden investerar i ca 80-150 bolag, som tillsammans förväntas ge en stabil riskjusterad avkastning. För att välja ut de mest attraktiva företagen används en kvantitativ modell. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR USD

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

2 803 MSEK

Fondens startdatum

2013-10-08

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0005224078

PPM

Ja, 912220

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

279,0574 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Geir Magne Bøe

Per 2023-10-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

USInternational Business Machines Corp
ILCheck Point Software Technologies Ltd
USWaste Management Inc
USThe Travelers Companies Inc
JPMcDonald's Holdings Co (Japan) Ltd
USCisco Systems Inc
USElectronic Arts Inc
USMerck & Co Inc
JPJapan Post Bank Co Ltd
ESRedeia Corporacion SA

Totalt: 113 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Hälsovård
Finans
Informationsteknik
Dagligvaror
Industi
Kommunikationstjänster
Sällanköpsvaror
Sammhällsservice
Fastigheter
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Små värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag

99,02% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Manager

Geir Magne Bøe
Portföljförvaltare

Anställd sedan 2018. Storebrand Liv (2007-2009) och Strategisk tillgångsallkoering och riskhantering Storebrand (4 år). Magisterexamen i ekonomi och företagseknomi med specialsering inom finans, NHH 2003.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober steg fonden med 1,48 procent, medan jämförelseindexet föll med 0,14 procent. Hittills i år har fonden stigit med 3,60 procent och jämförelseindex med 15,68 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med 3 procent i oktober vilket var den tredje månaden i rad med negativ utveckling. En sjätte månad i rad med stigande långräntor skrämde aktiemarknaderna trots att tillväxtutsikterna i framför allt USA fortsatte att justeras uppåt.

Framtidsutsikter

Rapportperioden är igång men marknadens grundläggande riktning domineras fortsatt av fokuset på ränterörelserna och dess effekter på ekonomin samt företagens intjäning framöver.

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm