Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand FRN Företagsobligation A SEK

Storebrand FRN Företagsobligation investerar i företagsobligationer som är utställda av företag med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Fonden har små kurssvängningar och är i normalfallet opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Solactive SEK FRN IG Corp

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

14 802 MSEK

Fondens startdatum

2012-10-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004807097

PPM

Ja, 331686

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

119,2971 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2023-10-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

Uoppgjorte poster
Cash SEK
SEStadshypotek Ab (Publ) 4.63%
SESkandiabanken AB 5.46%
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SAGAX 01/24 - DANSKE Pay
USToyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.57%
FIOP Corporate Bank PLC 4.95%
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SAGAX 01/24 - DANSKE Receive
FIOP Corporate Bank PLC 6.31%
NOSantander Consumer Bank AS 5.11%

Totalt: 229 innehav

Visa komplett portfölj

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

-

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-
Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Stefan Wigstrand
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2023. Tidigare över 25 års erfarenhet av den nordiska kreditmarknaden från Case Asset Management, portföljförvaltare 6 år och dessförinnan förvaltning på Skandia och Nexum samt med kreditanalys på Öhman.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober steg fonden med 0,51 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,48 procent. Hittills i år har fonden stigit med 5,87 procent och jämförelseindex med 4,97 procent. Isärspreadningen som kom i september på europeiska kreditmarknaden fortsatte under oktober drivet av svagare risksentiment. Spreadar i euroområdet har därmed gått från att vara något tighta till att vara mer i linje med ”rätt värde” men eftersom spreadar sällan stannar vid just ”rätt värde” vid en korrigering finns det fog att tro på ytterligare ökning av kreditspreadar härifrån. För europeiska marknader var oktober också en förhållandevis svag månad när det kommer till nettoökning av nya obligationer. Förväntansbilden är att det kommer mer utbud under november som också brukar vara en bra månad avkastningsmässigt för krediter. För nordisk del så har marknaden, trots svagheten i EUR, fortsatt att vara förhållandevis stabil. Under månaden var rapportsäsongen i full gång och bolagen vittnar överlag om svagare orderingång och försämrade utsikter trots att nuvarande omsättning och vinstnivåer varit höga. Bra nu men sämre framöver blir sammanfattningen. Den ekonomiska aktiviteten håller på att sakta in och centralbanker gör allt för att ge sken av att räntan inte kommer komma ner i närtid. Trenden upp i korta räntor har dock stannat av vilket gör att medvinden från högre 3 månaders stibor nu ser ut att vara över för FRN obligationer. Prissättningen på en höjning till är ungefär 50% vilket gör att några punkter upp till kanske kan komma. Förutsättningarna för IG fonder ser fortsatt gynnsamma ut givet förhållandevis höga räntor samt spreadar som historiskt sett inte är alltför snäva. Fonden fortsätter därmed att vara aktiv både på köp och säljsidan och har under månaden utnyttjat det lite svagare risksentimentet för att addera lite kreditrisk. Under månaden har fonden bland annat köpt SEB T2, Stora Enso samt Sagax och sålt i Santander Consumer Bank, SBAB samt SEB SNP.

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm