Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Global Solutions A SEK

Storebrand Global Solutions är en hållbar, aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier globalt i cirka 60-80 bolag. Fonden väljer in hållbara bolag som enligt vår bedömning bidrar till att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål. Fonden tillämpar en tematisk investeringsstrategi med fokus på klimat, hållbara städer, hållbar konsumtion och lika möjligheter. Fonden kan i perioder avvika betydligt från sitt jämförelseindex. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 9 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR USD

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

9 153 MSEK

Fondens startdatum

2012-10-01

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004576452

PPM

Ja, 184119

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

410,9946 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Philip Ripman

Per 2023-10-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Afrika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

USAmerican Tower Corp
USCrowdStrike Holdings Inc Class A
USPalo Alto Networks Inc
USVisa Inc Class A
USCadence Design Systems Inc
USAutodesk Inc
INBharti Airtel Ltd
CNBYD Co Ltd Class H
DKVestas Wind Systems A/S
BRMercadoLibre Inc

Totalt: 97 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Informationsteknik
Industi
Sällanköpsvaror
Hälsovård
Finans
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Material
Sammhällsservice
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Stora värdebolag

97,68% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 9 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Manager

Philip Ripman
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2006. MA statsvetenskap, MA kinesiska studier, specialisering/sektor: energi, specialisering/tema: mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober föll fonden med 2,85 procent, medan jämförelseindexet föll med 0,25 procent. Hittills i år har fonden stigit med 5,26 procent och jämförelseindex har stigit med 14,46 procent. Av fondens fyra teman (förnybar energi, smarta städer, cirkulär ekonomi och lika möjligheter) var det lika möjligheter som bidrog mest positivt i oktober följt av cirkulär ekonomi. Bland de bolag som utvecklades starkast återfinns bland annat American Tower, Crowdstrike och Palo Alto Networks. SolarEdge Technologies, Enphase Energy och Valmont Industries tillhörde de bolag som utvecklade svagast under månaden. I oktober fanns medlemmar från Solutionsteamet på plats under konferensen PRI in Person som genomfördes i Tokyo. Detta gav möjlighet att träffa portföljbolag och lära sig mer om kommande regelverk i Japan. PRIs vd David Atkin inledde konferensen och den japanske premiärministern Fumio Kishida höll ett tal i vilket han betonade den dualistiska kraften hos forskning och finans. Forskning gör det möjligt att utveckla tekniska lösningar och finans hjälper dem att komma till konkret användning.

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm