Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

GodFond Sverige & Världen A SEK

GodFond Sverige & Världen är en väldiversifierad och hållbar indexnära global aktiefond. Största delen av avgiften går till GoodCause, som delar ut pengarna välgörenhet. Fonden investerar normalt 50 % i svenska aktier och 50 % i utländska aktier i bolag inom många branscher/länder och väljer aktivt in bolag med högt hållbarhetsbetyg. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI All Countries World 50%

OMX Stockholm Benchmark CAP 50%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-03-31)

1 856 MSEK

Fondens startdatum

2009-04-22

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0002800276

PPM

Ja, 201111

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-04-19)

463,0693 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Geir Magne Bøe

Per 2024-03-31

Region

Europa
Nordamerika
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEInvestor AB Class B
SEAtlas Copco AB Class A
SEVolvo AB Class B
USMicrosoft Corp
SEAtlas Copco AB Class B
USNVIDIA Corp
SEAssa Abloy AB Class B
CHABB Ltd
USApple Inc
SEHexagon AB Class B

Totalt: 779 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Industi
Finans
Informationsteknik
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Material
Fastigheter
Dagligvaror
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

97,96% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pornografi
Pornografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2024-01-18

Manager

Geir Magne Bøe
Portföljförvaltare

Anställd sedan 2018. Storebrand Liv (2007-2009) och Strategisk tillgångs-allokering och riskhantering Storebrand (4 år). Magister-examen i ekonomi och företagsekonomi med specialsering inom finans, NHH 2003.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I mars steg fonden med 5,83 procent, medan jämförelseindexet steg med 5,78 procent. Hittills i år har fonden stigit med 10,59 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 11,14 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med ytterligare 3 procent i mars och hittills i år är uppgången drygt 10 procent. Fortsatt starka makrotal och uppjusterade tillväxtutsikter, i synnerhet i USA, samt duvaktiga centralbanker bidrog till uppgången.

Framtidsutsikter

Sentimentet kring globala aktier är positivt och efter en så lång period med uppgångar är marknaderna mer sårbara för bakslag och korrigeringar.