Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SPP Generation 70-tal

SPP Generation 70-tal är en hållbar aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension under perioden 2035-2044. Fonden minskar risken successivt över tid, som görs genom att fonden fram till 2050 successivt placerar om från aktie-till räntemarknaden. Från 2050 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper i såväl Sverige som globalt. Fonden följer våra kriterier för hållbarhet som innebär att vi tar bort bolag som bryter mot internationella normer/regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

MSCI Emerging Markets Index 6.2%

OMXS30 26.4%

MSCI World Index NR 55.4%

OMRX Treasury Bond 1-3 y 4.8%

OMRX Treasury Bond 3-5 y 2.4%

OMRX Treasury Bond 5- y 1.2%

OMRX Mortgage Bond All 3.6%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

29 618 MSEK

Fondens startdatum

1998-05-04

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0001095878

PPM

Ja, 498972

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-11)

431,9749 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Olav Chen

Per 2024-06-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand Emerging Markets A SEK
SEAtlas Copco AB Class A
USMicrosoft Corp
USApple Inc
USNVIDIA Corp
SESweden (Kingdom Of) 1%
SEInvestor AB Class B
Cash SEK
SEVolvo AB Class B
SEAssa Abloy AB Class B

Totalt: 1141 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Informationsteknik
Industi
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

89,25% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2024-01-18

Manager

Olav Chen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg SPP Generation 70-tal med 0,77 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 0,46 procent. Hittills under 2024 har SPP Generation 70-tal stigit med 11,92 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 11,12 procent. I maj steg Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 2,8 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med 0,03 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) föll med 3,7 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,36 procent, svenska statsobligationer steg med 0,63 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,66 procent. Fonden hade drygt tre procentenheter mer aktier än jämförelseindex och svenska aktiva räntefonder bidrog positivt under månaden. Fondens övervikt inom aktier och svenska räntefonder förklarar också fondens överavkastning hittills under 2024.

Makrokommentar

I juni förväntas den europeiska centralbanken ECB bli den första stora centralbanken i industriländerna som börjar sänka styrräntan. För ECB:s del skulle det innebära den första räntesänkningen sedan 2016. Mindre centralbanker som exempelvis Riksbanken och den schweiziska centralbanken SNB har redan börjat sänka räntan. Frågan är om detta är början på en serie räntesänkningar. Räntesänkningar genomförs dock ofta vid stigande arbetslöshet och en stagnerande ekonomi, en utveckling som vi inte ser för närvarande. Arbetslösheten i euroområdet har i stället sjunkit till den lägsta nivån sedan 1981.

Framtidsutsikter

Vi gjorde inga större förändringar i portföljen i början av maj. Det innebär att fonden har omkring tre procentenheter mer aktier än jämförelseindex.