Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SPP Generation 60-tal

SPP Generation 60-tal är en hållbar aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension under perioden 2025-2034. Fonden minskar risken successivt över tid, som görs genom att fonden fram till 2040 successivt placerar om från aktie-till räntemarknaden. Från 2040 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper i såväl Sverige som globalt. Fonden följer våra kriterier för hållbarhet som innebär att vi tar bort bolag som bryter mot internationella normer/regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

40 600 MSEK

Fondens startdatum

1996-01-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0001095860

PPM

Ja, 463141

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

747,7340 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Olav Chen

Per 2023-10-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
SEStorebrand Emerging Markets A SEK
Swedish 2Yr Fut Dec23
SESweden (Kingdom Of) 2.5%
Cash SEK
USApple Inc
USMicrosoft Corp
SESweden (Kingdom Of) 1%
Swedish 5Yr Fut Dec23
SEAtlas Copco AB Class A

Totalt: 1134 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Finans
Informationsteknik
Industi
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

67,29% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Manager

Olav Chen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober tappade SPP Generation 60-tal 0,72 procent. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med 0,63 procent. Hittills under 2023 har SPP Generation 60-tal stigit med 7,88 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 7,85 procent. I oktober tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) 3,8 procent. Globala aktier föll med 0,6 procent medan aktier i tillväxtregioner föll med 3,9 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,31 procent, svenska statsobligationer steg med 0,32 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,66 procent. I oktober var vi normalviktade inom aktier.

Makrokommentar

Det finns en eftersläpning innan effekterna av räntehöjningar och penningpolitiska åtstramningar får fullt genomslag. När stater, företag och hushåll lägger om sina lån med högre lånekostnader som följd kommer det att minska på deras överskott, marginaler och köpkraft. Detta kommer i sin tur att dämpa den ekonomiska aktiviteten och slutligen även inflationen. Även om oron för en recession har avtagit innebär det inte att risken för en recession är över. Det vi ser nu är en förlängning av en konjunkturcykel snarare än en så kallad ”no landing” med rekordlåg arbetslöshet under lång tid. Ofta krävs det dessutom en katalysator för att utlösa en faktiskt recession och historiskt sett brukar en sådan vara en chock som drabbar ekonomin och utlöser en negativ spiral. I den sencykliska fasen är ekonomin dessutom mindre motståndskraftig än tidigt i konjunkturcykeln.

Framtidsutsikter

Vi har ökat andelen svenska aktier i fonden något i början av november men ligger fortsatt nära fondens normalpositionering.

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm