Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SPP Generation 40-tal

SPP Generation 40-tal är en hållbar, aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig till dig som redan gått i pension. Fonden minskar risken successivt över tid och från år 2020 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som globalt. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

OMXS30 7%

MSCI Emerging Markets Net Return Index 1.3%

MSCI World Index NR 11.7%

OMRX Treasury Bond 1-3 y 32%

OMRX Treasury Bond 3-5 y 16%

OMRX Treasury Bond 5- y 8%

OMRX Mortgage Bond All 24%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-05-31)

3 412 MSEK

Fondens startdatum

1996-01-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0001095845

PPM

Ja, 391482

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-06-20)

293,5571 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Olav Chen

Per 2024-05-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
SESwedish 2 year Goverment Bond Future Sept 24
SESweden (Kingdom Of) 1%
SESwedish 5 year Goverment Bond Future Sept 24
SEStadshypotek Ab (Publ) 4%
SESweden (Kingdom Of) 0.75%
SESkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%
SESwedish 2 Year Stadshypotek Future Sept 24
SEStadshypotek Ab (Publ) 2%
SESweden (Kingdom Of) 0.75%

Totalt: 1061 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Industi
Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

23,78% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2024-01-18

Manager

Olav Chen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I april tappade SPP Generation 40-tal 0,13 procent. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med 0,13 procent. Hittills under 2024 har SPP Generation 40-tal stigit med 2,58 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 1,77 procent. I april steg Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 0,9 procent. Globala aktier (MSCI DM) föll med 0,9 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 3,6 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,3 procent, svenska statsobligationer föll med 0,4 procent och svenska bostadsobligationer föll med 0,3 procent. Efter ett starkt första kvartal skedde inga större marknadsförändringar för de komponenter som ingår i SPPs Generationsfonder under april. Sammantaget bidrog aktieinvesteringar negativt till utvecklingen för Generationsfonderna jämfört med jämförelseindex medan aktiva ränteinvesteringar bidrog positivt. Vi var relativt neutralt viktade under månaden, dock med något större aktieexponering än jämförelseindex. Sammantaget slutade både den absoluta och relativa avkastningen på nästan noll under månaden.

Makrokommentar

Efter en period med fallande global inflation och förhoppningar om att kampen mot inflationen var vunnen har narrativet nu svängt tillbaka något. Detta gäller framför allt i USA efter tre månader med uppgångar för inflationstalen. Flera inflationstal som "superkärninflation" och andra prisindikatorer visar att inflationen tagit fart igen i USA i linje med utvecklingen för tillväxtutsikterna. Denna kombination har fört med sig ytterligare framflyttningar av de länge förväntade räntesänkningarna av den amerikanska centralbanken Fed. En första räntesänkning är inte längre inprisad i vare sig juni eller juli och nu nästan helt inprisad först i november. Det amerikanska presidentvalet äger rum tidigt i november och flera bedömare anser att Fed inte kommer att genomföra några förändringar innan och under valrörelsen (september-mötet).

Framtidsutsikter

Vi gjorde inga större förändringar i portföljen i början av maj. Det innebär att fonden har omkring 4 procentenheter mer aktier än jämförelseindex.