Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Japan A SEK

Storebrand Japan är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den japanska marknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden placerar normalt i cirka 250 - 350 bolag fördelade på många branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI Japan NR USD

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

5 569 MSEK

Fondens startdatum

1999-12-30

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000621393

PPM

Ja, 176503

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

119,2222 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Geir Magne Bøe

Per 2023-10-31

Region

Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

JPToyota Motor Corp
JPSony Group Corp
JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc
JPKeyence Corp
JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc
JPHitachi Ltd
JPTokyo Electron Ltd
JPShin-Etsu Chemical Co Ltd
JPHonda Motor Co Ltd
JPDaiichi Sankyo Co Ltd

Totalt: 230 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Industi
Sällanköpsvaror
Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Kommunikationstjänster
Material
Dagligvaror
Fastigheter

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag

98,87% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Manager

Geir Magne Bøe
Portföljförvaltare

Anställd sedan 2018. Storebrand Liv (2007-2009) och Strategisk tillgångsallkoering och riskhantering Storebrand (4 år). Magisterexamen i ekonomi och företagseknomi med specialsering inom finans, NHH 2003.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober föll fonden med 1,97 procent, medan jämförelseindexet föll med 1,79 procent. Hittills i år har fonden stigit med 12,49 procent och jämförelseindex med 13,88.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med 3 procent i oktober vilket var den tredje månaden i rad med negativ utveckling. En sjätte månad i rad med stigande långräntor skrämde aktiemarknaderna trots att tillväxtutsikterna i framför allt USA fortsatte att justeras uppåt.

Framtidsutsikter

Rapportperioden är igång men marknadens grundläggande riktning domineras fortsatt av fokuset på ränterörelserna och dess effekter på ekonomin samt företagens intjäning framöver.

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm