Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand USA A SEK

Storebrand USA är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska marknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fondens placerar normalt i cirka 550–650 bolag fördelade på många olika branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI USA NR USD 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-05-31)

55 474 MSEK

Fondens startdatum

1999-10-04

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000594111

PPM

Ja, 248161

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-06-20)

574,0092 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Andreas Poole

Per 2024-05-31

Region

Nordamerika
Europa
Sydamerika
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

USMicrosoft Corp
USApple Inc
USNVIDIA Corp
USAlphabet Inc Class A
USMeta Platforms Inc Class A
USAlphabet Inc Class C
USEli Lilly and Co
USJPMorgan Chase & Co
USBroadcom Inc
USUnitedHealth Group Inc

Totalt: 454 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Kommunikationstjänster
Industi
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

99,85% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2024-01-18

Manager

Andreas Poole
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I april föll fonden med -2,30 procent, medan jämförelseindexet föll med -1,61 procent. Hittills i år har fonden stigit med 14,59 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 15,14 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med 3 procent i april efter fem månaders uppgång i rad. Senaste månaden med negativ utveckling var i oktober som också präglades av ränteoro med amerikanska statsräntor som nådde rekordhöga nivåer. Högre stämningsläge på marknaderna, amerikansk inflation som tog ny fart och efterföljande stigande räntor förde med sig en liten korrektion på aktiemarknaderna inom de återhämtade sig igen. Positiva resultat hittills under rapportperioden gjorde också att korrektionen blev kortvarig.

Framtidsutsikter

Sentimentet kring globala aktier är positivt och efter en så lång period med uppgångar är marknaderna mer sårbara för bakslag och korrigeringar.