Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Obligation A SEK

Storebrand Obligation är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

11 656 MSEK

Fondens startdatum

1996-01-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000522518

PPM

Ja, 534800

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

141,9408 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2023-10-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
Swedish 5Yr Fut Dec23
Swedish 2Yr Fut Dec23
SESweden (Kingdom Of) 2.5%
SESweden (Kingdom Of) 3.5%
Sw 2Yr Stds Fut Dec23
SESweden (Kingdom Of) 3.5%
SELansforsakringar Hypotek AB 3%
SESwedish Covered Bond Corporation 0.75%
SESweden (Kingdom Of) 0.13%

Totalt: 112 innehav

Visa komplett portfölj

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare

Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I september steg fonden med 0,62 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,42 procent. Hittills i år har fonden stigit med 0,75 procent och jämförelseindex har fallit med 0,47 procent. Under oktober föll de svenska räntorna något och likt de senaste månaderna fortsatte räntekurvan att branta. Den amerikanska 10-åringa statsobligationen steg däremot kraftigt och handlade en kort stund över 5 procent men månaden avslutades på 4,93 procent. De svenska statsobligationerna fortsätter att underprestera jämfört med ränteswappar och covered bonds, vilket troligen är en effekt av det ökade utbudet genom Riksbankens obligationsförsäljningar. Riksbanken meddelade även att de behöver ett kapitaltillskott på 80 miljarder. I skrivande stund är det oklart hur det kommer gå till, men troligt är att Riksgälden kommer vara inblandad och att emissionsvolymen kommer skrivas upp. Faktorer som dessa blir mer och mer aktuellt och kommer vara en tung faktor för var de längre räntorna handlas framöver. Den totala räntedurationen är neutral (som index). Vi fortsätter att undervikta statsobligationer och övervikta covered bonds. Positioneringen och vyn för en brantare räntekurva består.

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm