Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Kortränta A SEK

Storebrand Kortränta är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor, huvudsakligen utgivna av nordiska emittenter. Den genomsnittliga durationen är på högst ett år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, och som uppvisar rating BBB- eller högre. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 1

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

16 964 MSEK

Fondens startdatum

1996-01-12

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000522500

PPM

Ja, 442897

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

122,9091 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2023-10-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

DKNykredit Realkredit A/S 4.93%
SESwedbank Mortgage AB (publ) 1%
SESkandiabanken AB 4.87%
DEDeutsche Pfandbriefbank AG 4.81%
SEStadshypotek Ab (Publ) 5.07%
SESwedish Covered Bond Corporation 1%
SELansforsakringar Hypotek AB 1.5%
SENordea Hypotek AB 1%
DKRealkredit Danmark A/S 4.8%
SENordea Hypotek AB 4.77%

Totalt: 102 innehav

Visa komplett portfölj

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

-

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 1

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-
Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Susanna Kaas von Mentzer
Portföljförvaltare

Anställd 2022. Tidigare Swedbank (5 år) senast som fixed income trader med fokus på repor och cross currency samt fx swappar, tidigare som analytiker inom markets risk. Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I september steg fonden med 0,36 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,31 procent. Hittills i år har fonden stigit med 3,03 procent och jämförelseindex med 2,53 procent. Under oktober så var de återigen volatiliteten hos de längre löptiderna som präglade marknaden. Precis som i september så var den amerikanska 10-åriga statslåneräntan i fokus då den steg kraftigt och nådde under en kort period nivåer över 5 procent vilket senast skedde 2007 för att senare falla och stänga månaden på 4,93 procent. Svenska räntor stängde månaden kraftigt ned och kurvan brantade återigen. Svensk inflation fortsätter sin bana nedåt, dock landade utfallet för september högre än både analytiker och Riksbanken förutspått. Mest oroväckande är den underliggande inflation KPIF exklusive energi som kom in på 6,9 procent vilket var 0,3 procent högre än Riksbankens senaste prognos. Detta gjorde att marknaden återigen justerade upp sin prognos av reporäntebanan. Marknaden prissatte i slutet av oktober en topp för styrräntan på omkring 4,15 procent vilket motsvarar lite mer än 50 procents sannolikhet för ytterligare en höjning. Vad gäller marknadens prognos för framtida sänkningar väntas den första inträffa kring sommaren nästa år. Trots att centralbanker fortsätter att ge intryck att räntorna kan komma att ligga på högre nivåer en längre tid så är det mycket som tyder på att den ekonomiska aktiviteten vekar sakta ned. Under månaden har vi bland annat köp senior bankskuld emitterad av Länsförsäkringar och SBAB. Vi har också köpt bostadsobligationer både från benchmarkkurvan och FRN samt köpt senior skuld emitterad av Volvo Treasury.

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm